Algemeen

NVM pleit voor heroprichting ministerie van VROM

NVM pleit voor heroprichting ministerie van VROM

De NVM is bezorgd over de doorstroming in de woningmarkt, de stabiliteit van het ondernemers- en investeringsklimaat en de vitaliteit van het landelijk gebied. De brancheorganisatie grijpt Prinsjesdag aan om te pleiten voor heroprichting van het ministerie van VROM.

Het woningtekort, het stikstofprobleem, de zich opstapelende maatregelen in het commercieel onroerend goed: de woningmarkt kampt met een enorm aantal problemen. Deze (woon)crises vragen om een integrale aanpak, aldus de makelaarsorganisatie, die zegt zelf graag mee te denken over een oplossing.

‘Situatie wordt alleen maar slechter’

“Het kabinet Rutte IV heeft het afgelopen jaar veel plannen gelanceerd om tot verbeteringen in de woningmarkt te komen. Maar voor veel woningzoekenden wordt de situatie alleen maar slechter, omdat er niets meer wordt gebouwd”, aldus Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen. Zij roept op tot een integrale en langjarige aanpak nodig om de wooncrisis aan te pakken.

Allereerst zijn natuurlijk meer woningen nodig. “Nieuwe woningen, of het nu huur- of koopwoningen zijn, goedkope of dure woningen, kunnen de druk wegnemen. Ook een betere doorstroming van senioren leidt tot een betere benutting van de woningvoorraad. Kijk beleidsmatig dus niet alleen naar starterswoningen.”

Meer regie

Daarnaast pleit Gerssen voor meer regie op de woningmarkt. “Er moet goed worden nagedacht voordat er wordt ingegrepen in huurovereenkomsten en de overdrachtsbelasting. Verstoringen die de markt uit evenwicht brengen, moeten worden voorkomen. Meer regie, met oog voor lokaal maatwerk, is cruciaal. Een ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) kan hiervoor zorgen.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

 

Advertentie NVM in De Telegraaf

Commercieel vastgoed

In het commerciële vastgoed is de marktactiviteit dit jaar “aanzienlijk gedaald, met grote gevolgen voor de economie en de ambities voor duurzame groei”, zegt Irene Flotman, voorzitter van NVM Business. Daarom zijn “meer zekerheid en minder stapeling van regelgeving echt nodig.” Zoals een flinke verlaging van de overdrachtsbelasting en hulp bij de vergunningverlening, bij de uitgifte van grond en de capaciteit van het stroomnet.

‘Stop eenzijdige focus op stikstof’

Ook Jos Ebbers, voorzitter van de NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk roept op tot “Integraal samenhangend beleid in plaats van een eenzijdige focus op stikstof”. De opgave in het landelijk gebied noemt hij ‘enorm’. “Een nieuw ministerie van VROM kan de aandacht voor de rol van bodem, water en klimaat bij de inrichting van het landelijk gebied verhogen.”

Ruilverkaveling

Ebbers verwacht dat er met de komst van het nieuwe ministerie ook meer ruimte komt voor de rol van instrumenten zoals de ruilverkaveling, die hun waarde in het verleden hebben bewezen. “Zoiets kan en moet opnieuw gebeuren. Maar dan integraal en dus voor alle functies in het buitengebied, niet alleen voor de landbouw.”

Ten slotte is Ebbers ook voorstander van een nieuwe variant van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG): “Door de inzet van de nieuwe en geavanceerde geografische informatiesystemen kan beleid nog sneller en efficiënter worden uitgevoerd.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-pleit-voor-heroprichting-ministerie-van-vrom/