Algemeen

Rotterdamse Woonvisie: minimaal 3.500 nieuwe huurwoningen per jaar erbij

Rotterdamse Woonvisie

Rotterdam wil dat het aantal huurwoningen de komende jaren met 3.500 tot 4.000 stuks per jaar toeneemt. Die ambitie staat in de Rotterdamse Woonvisie die het stadsbestuur op donderdag 26 oktober naar buiten bracht. De bouw en verbouw van woningen in het middensegment krijgt de meeste prioriteit.

Veel aandacht gaat in de Rotterdamse Woonvisie uit naar innovatie en kwaliteit bij nieuwbouw, het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen en de komst van een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. In het nieuwe beleid wordt discriminatie op de woningmarkt harder bestreden. Ook krijgen alle bewoners een eerlijke kans op een passende woning. “Voor racisme of discriminatie is geen ruimte”, zo staat in de nota.

Buurten diverser, meer flexibiliteit in regelgeving

Verder moeten de buurten diverser worden wat betreft het woningaanbod. “In wijken met weinig sociaal en middensegment voegen we ook het meer betaalbare segment toe. En in wijken met veel sociale woningen sturen we op voldoende toevoeging van het midden en hogere segment.” Daarnaast moet er meer flexibiliteit komen in regelgeving. Zo moeten er sneller betaalbare woningen komen, zonder dat er aan de kwaliteit en de omgeving wordt getornd.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Rotterdamse Woonvisie: 35% huurwoningen in het middensegment

Het college van burgemeester en wethouders wil dat van alle te realiseren woningen de komende twee jaar 20% tot het sociale (tot € 808 huur per maand) en 35% tot het middensegment (tussen € 808 en ongeveer € 1.100 per maand) behoort. Daarnaast moet het aandeel van sociaal en midden vanaf 2026 oplopen tot 65% van de totale woningbouw.

De gemeenteraad stemt naar verwachting in het voorjaar van 2024 over de Rotterdamse Woonvisie. Die is een voortvloeisel uit het Woonakkoord dat begin dit jaar al werd vastgesteld door de gemeenteraad.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/rotterdamse-woonvisie-minimaal-3-500-nieuwe-huurwoningen-per-jaar-erbij/