Algemeen

Rijk wil grootschalige nieuwbouw in zes regio’s

grootschalige nieuwbouw

Het rijk wijst zes mogelijke gebieden aan waar na 2030 grootschalige nieuwbouw moet komen tegen de woningnood. Vertrekkend minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil die nieuwbouw vooral zien in het noorden, oosten en zuiden.

Om een eind aan de woningnood te maken moeten er ook na 2030 nog volop woningen bijkomen, naast de miljoen huizen die al zijn gepland. Dat moet buiten de al volle randstad gebeuren.

De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van grootschalige woningbouw dat hij denkt aan zes gebieden:

  • regio Twente
  • gebieden verspreid over Limburg rondom de intercitystations
  • de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen
  • verdichting in de Brabantse steden Den Bosch, Tilburg en Breda
  • regio Groningen-Assen, met een uitloop naar Emmen
  • verdere verstedelijking van Friese steden

Om hoeveel woningen het precies gaat, is niet aangegeven in de brief. De Nederlandse bevolking zal volgens CBS-cijfers van 17,8 miljoen nu, groeien naar ongeveer 20 miljoen in 2050. Op dit moment zijn er 400.000 woningen te weinig, schrijft de minister.

Woongebieden en woondeals

Het doel is nog steeds om ongeveer een miljoen woningen tot 2030 bij te bouwen in Nederland. Eerder heeft het kabinet daarom al zeventien woningbouwgebieden (Novex) aangewezen waar nieuwe, betaalbare woningen moeten komen. In totaal moet dat 300.000 nieuwe woningen opleveren.

In die zeventien gebieden is inmiddels met de bouw van 26.000 woningen gestart. Dit jaar worden bij Utrecht (onder meer bij het Beurskwartier en Nieuwegein) 3.000 huizen gebouwd, in Eindhoven gaat het om 1.100 woningen en in Den Bosch om ruim 500 woningen in een gebied rond het station.

Buiten deze Novex-gebieden er ook woondeals afgesloten in verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Nijmegen, Haarlem, Zwolle en Leeuwarden. Het gaat daarbij om locaties waar meer dan 3.000 woningen zijn gepland.

‘Vooruitkijken noodzakelijk’

Maar om het woningtekort ook na 2030 te kunnen aanpakken zijn er meer huizen nodig, schrijft De Jonge. Gemiddeld duurt de bouw van een woonwijk, van idee tot oplevering, zo’n tien jaar. Grootschalige nieuwbouw opleveren duurt nog langer. Dat heeft de ervaring met de bouw van Vinex-wijken laten zien. Daarom is het nodig om nu al verder te kijken naar de jaren na 2030, vindt de demissionaire minister.

De grootschalige nieuwbouw wordt niet alleen qua een bouw een enorme klus. In veel van de gebieden waar nieuwbouw moet komen moet ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de bodem, tekorten op het energienetwerk en drinkwaterproblematiek. Daarnaast moet er ook nog ruimte zijn voor natuurherstel en groen in de stad.

Regie op de woningmarkt

De aanwijzing van mogelijke locaties van grootschalige nieuwbouw past in het streven van Volkshuisvesting om ‘de regie op de woningmarkt terug te pakken’. Het ministerie wil er daarmee voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen bijkomen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/rijk-wil-grootschalige-nieuwbouw-in-zes-regios/